سلامت جنسی بچه ها چگونه بدست می آید؟

به گزارش ساعت شیک، سلامت جنسی بچه ها رابطه مستقیمی با رعایت مسائل زناشویی والدین دارد. به طوری که عدم رعایت آن موجت آشفتگی ذهن آن ها می شود و تاثیرات مخربی بر ذهنشان خواهد داشت و نتیجه آن یک زندگی ناموفق برای آنهاست.

سلامت جنسی بچه ها چگونه بدست می آید؟

رعایت اصول اخلاقی جنسی در خانواده، نقش مهمی در سلامت جنسیبچه ها دارد. علاوه بر پوشش مناسب، والدین باید از رفتارهای زیر در حضور فرزندان، پرهیزکنند :

  • پرهیز از دیدن فیلم های جنسی که در آن زنانو مردان با پوشش های نامناسب، عریان و نیمه عریان، روابط و رفتارهای زننده، پایکوبی هایتحریک آمیز، معاشقه و روابط جنسی را به نمایش می گذارند .
  • پرهیز والدین از شوخی هایرکیک و زننده، ایماها، اشاره ها، کنایه های جنسی، لمس و در آغوش کشیدن هم دیگر که معنیجنسی بدهد .
  • پرهیز از ناز و نوازش، بوسیدن و معاشقه با همدیگر در حضور فرزندان
  • پرهیز از حرف ها،طنزها و فحش های رکیک جنسی (چون بچه ها ممکن است بعداً حرف ها را کلمه به کلمه معنیکنند و همین سبب انگیزش و تحریک جنسی زودرس آن ها شود) .

رعایت پوشش مناسب در خانواده کمک شایانی به رشد طبیعی جنسی بچه هاو پیشگیری از انحرافات اخلاقی در نوجوانی و جوانی خواهد داشت .

پوشش بچه ها چگونه باید باشد؟

در حدود 3 تا 4 سالگی بچه ها دوست دارند بدنشان محرمانه باشدو از این که دیگران آن ها را عریان ببینند، احساس خجالت و شرم می کنند و دوست ندارندبرهنه و عریان باشند. بنابراین لازم است که والدین این احساس را در فرزندشان تقویتکنند تا حجب و حیا و عفت در آن ها تقویت و بی پروایی جنسی در آن ها ضعیف شود. والدین،هنگام تعویض لباس بچه ها 2 تا 3 ساله که کاملاً متوجه جنسیت خود شده اند، باید مواظبباشند که فرد دیگری، خصوصاً کودک دیگری، بدن برهنه او را نبیند. هم چنین باید به آن هاتأکید کرد که هیچ کس اجازه ندارد به قسمت تناسلی آن ها نگاه کند یا دست بزند. اگر سؤالکنند حتی پدر و مادر؟ باید به آنها توضیح داد، پدر و مادر فقط تا 5 تا 6 سالگی اجازهدارند داخل دستشویی و حمام و موقع عوض کردن لباس به آن نگاه کنند و بعد از این سن کهتوانایی حمام رفتن، دستشویی رفتن و تعویض لباس را مستقلاً پیدا می کنند، هیچ کس، حتیپدر و مادر هم اجازه ندارند قسمت تناسلی آن ها را نگاه یا لمس کند .

اجازه ندهید کودکتان لخت بخوابد

برخی والدین فقط به پوشش دختران حساسند و دختران را بیشتر ازپسران می پوشانند و حساسیتی روی برهنگی پسران در سنین کودکی و حتی تا بلوغ ندارند کهممکن است باعث سرخوردگی جنسی دختران در بزرگسالی شود. توصیه می شود والدین، بچه هارا همواره با لباس و پوشش هر چند بسیار کم مانند شورت و زیر پوش بپوشانند تا به برهنگیعادت نکنند و حتی موقع خوابیدن هم نباید برهنه و بدون لباس به رختخواب بروند، چرا کهتماس اندام و اعضا به همدیگر و تماس بدن برهنه به رختخواب، می تواند تحریک جنسی کودکرا فراهم آورد .

رعایت نکات مهم هنگام رابطه زناشویی

گاهی والدین به علل مختلف، مثل نداشتن اتاق خواب مجزا، محدودیتفضای خانه، داشتن بچه زیاد و شلوغ بودن خانه و گاه اهمال کاری و سهل انگاری، نمی توانندشرایط و محیطی امن و آرام برای روابط زناشویی خود فراهم کنند .

برخی دیگر از والدین، بچه هاشان را با عروسک اشتباه می گیرندو فکر می کنند، آن ها نه احساس دارند، نه می فهمند، نه می شنوند و نه می بینند. ولیبچه ها نه کرند و نه کور. بچه ها خیلی خوب احساس می کنند، خیلی خوب می فهمند، همه چیزرا می بینند و خیلی خوب صداها را می شنوند و درک می کنند ،حتی اگر خواب باشند یا خودرا به خواب زده باشند. هر چند بچه ها دو ساله بیان خوبی ندارند و نمی توانند مسائلرا توضیح بدهند ولی از حافظه ای قوی برخوردارند و همه مناظر، تصاویر و صداهای دور وبر خود را مثل یک دوربین و ضبط صوت، در ذهن و خیال خود ثبت می کنند .

بچه ها که نزد والدینمی خوابند یا بچه های که به علت بی مبادلاتی والدین و باز بودن در اتاق خواب، شاهدروابط زناشویی آن ها شوند، درباره روابط زناشویی پدر و مادر دچار ترس، نگرانی و اضطرابشدید می شوند؛ چرا که رابطه زناشویی را نوعی خشونت پدر علیه مادر تصور می کنند و فکرمی کنند که پدر می خواهد با مادر دعوا کند یا آسیبی به او برساند.

بچه ها از حافظه ای قوی برخوردارند وهمه مناظر، تصاویر و صداهای دور و بر خود را مثل یک دوربین و ضبط صوت، در ذهن و خیالخود ثبت می کنند! مراقب روابط زاناشویی خود نزد فرزندانتان باشید.

والدینی که در حضور بچه ها و فرزندان خود روابط زناشویی انجاممی دهند، نه تنها در حق آن ها خیانت بلکه بزرگ ترین جنایت را مرتکب می شوند، چرا کهباعث تحریک و بیدار شدن زودرس غریزه جنسی بچه ها و عامل تباهی و انحراف اخلاقی آن هادر آینده می شوند.

منبع: ستاره

به "سلامت جنسی بچه ها چگونه بدست می آید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سلامت جنسی بچه ها چگونه بدست می آید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید